Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

 

Κατηγορία Ωφελούμενων

Α1

Α2

Β

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. <= 12.000 €

12.000 € < Α.Ε. <= 40.000 €

40.000 € < Α.Ε. <= 60.000 €

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. <= 20.000 €

20.000 € < Ο.Ε. <= 60.000 €

60.000 € < Ο.Ε. <= 80.000 €

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

 

30% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

 

65% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

 

85% Άτοκο Δάνειο

(επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

 

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;


Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ.)

 

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, πατζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

 

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του

λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

 

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν για την υπαγωγή από τον

υποψήφιο δανειζόμενο και εγγυητή (αν υπάρχει):

 

1

Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεων).

2

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας δύο τελευταίων ετών.

3

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 

Φωτοτυπία τελευταίου

μηνιαίου αποκόμματος

μισθοδοσίας για μισθωτούς, με σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη.

 

Φωτοτυπία δήλωσης

εισοδήματος Ε3 (για

ελεύθερους επαγγελματίες/

έμπορους) και Ε5 (για όσους συμμετέχουν σε εταιρίες) δύο τελευταίων ετών.

 

Φωτοτυπία τελευταίου μηνιαίου αποκόμματος σύνταξης για συνταξιούχους. Σε περίπτωση που δεν

βρίσκεται το τελευταίο απόκομμα ζητάμε ένα παλαιότερο μαζί με φωτοτυπία ενημερωμένου βιβλιαρίου καταθέσεων της μηνιαίας καταβολής της σύνταξης.

 

4

Φωτοτυπία δήλωσης ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΚ ή ΦΑΠ ή Ε9 μετά το έτος 2009).

5

Φωτοτυπία εντύπου περιγραφής μισθωμάτων ακινήτων Ε2, εφόσον εκμισθώνονται ακίνητα, δύο τελευταίων ετών.

6

Φωτοτυπία τελευταίας δήλωσης εισοδήματος Ε1 (μόνο ο δανειζόμενος).

7

Οικοδομική άδεια ακινήτου, αρχική και μαζί με τις όποιες προσθήκες (μόνο ο δανειζόμενος).

8

Φωτοτυπία (δύο όψεων) τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ (μόνο σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί ΕΤΑΚ ή ΦΑΠ / μόνο ο δανειζόμενος).

και φυσικά, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 23210-98666 και εμείς θα σας εξυπηρετήσουμε ευχαρίστως.